Время в Баку - 21:16
Лидер Групп
25 июня 2020

EĞİTİM VE KALKINMA

“LİDER” qrupu üzvləri müəlliflərinin yaradıcılığı «Türk dünyasının dahi şəxsiyyətləri» kitabından Prof. Dr. Kerem KARABULUT Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü. kerem@atauni.edu.tr   Günümüzde gelir düzeyi düşük olan ülkeler veya eğitim ve sağlık hizmetlerine daha az kaynak ayırabilmekte ve böylece “geri kalmışlık kısır çemberi” devamlılığını korumaktadır. Bu durum, özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından […]

143 просмотров
25 июня 2020

АЗЕРБАЙДЖАНСТВО: ПРИЗНАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В МИРЕ

Творчество авторов членов группы «ЛИДЕР» отрывок из книги «Великие личности тюркского мира» Абдуллаева Мехрибан Сурхай кызы Кандидат педагогических наук Москва -2020         Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда с большой гордостью говорил: Национальная идентичность является источником гордости для каждого человека. Я всегда был горд, и сегодня я горжусь тем, что я азербайджанец. Основная идея независимого азербайджанского […]

104 просмотров
25 июня 2020

AZƏRBAYCANÇILIQ: AZƏRBAYÇAN DILININ DÜNYADA XARICI DIL KIMI TANINMASI

“LİDER” qrupu üzvləri müəlliflərinin yaradıcılığı «Türk dünyasının dahi şəxsiyyətləri» kitabından Abdullayeva Mehriban Surxay qızı Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Moskva -2020   Ümummilli lider Heydər Əliyev həmişə böyük iftixar hissi ilə deyirdi: «Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas […]

192 просмотров

25 июня 2020

ГЕЙДАР АЛИЕВ И МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО АЗЕРБАЙДЖАНА

Творчество авторов членов группы «ЛИДЕР» отрывок из книги «Великие личности тюркского мира» Аббасгулу Наджафзаде, Азербайджанская Национальная Консерватория, доктор искусствоведения, профессор Сехрана Касими, НАНА, Институт архитектуры и искусства, доктор философии по искусствоведению, доцент   Многие особенности выделяют один народ среди других народов мира, приносят ему признание и уважение. Самая ценная, самая значимая из них — это […]

239 просмотров
25 июня 2020

Heydər Əliyev və Azərbaycan musiqi mədəniyyəti

“LİDER” qrupu üzvləri müəlliflərinin yaradıcılığı «Türk dünyasının dahi şəxsiyyəti» kitabından AbbasquluNəcəfzadə AzərbaycanMilli Konservatoriyası, sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor Sehranə Kasimi, AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent                “Xalq bir çox xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərin ən yüksəyi, ən böyüyü mədəniyyətdir”.                                                                                                HEYDƏR ƏLİYEV […]

134 просмотров
25 июня 2020

Heydər Əliyev və Azərbaycan musiqi mədəniyyəti

“LİDER” qrupu üzvləri müəlliflərinin yaradıcılığı «Türk dünyasının dahi şəxsiyyəti» kitabından                                                                                           […]

187 просмотров

Страница 10 из 10« Первая...678910