Время в Баку - 20:34
Лидер Групп
9 сентября 2020

Переселение армян из каджарского Ирана на земли Северного Азербайджана

Наджафли Гюнтекин Джамиль кызы, доктор философии по истории, заведующий отделом «Истории Гарабаха», Национальная академия наук, им.А.Бакиханова, Азербайджан       Вопрос переселения армян на земли Азербайджана ещё с начала XVIII века входил в завоевательные планы Российской империи и был тесно связан с её намерением создать здесь армянское государство. В целях создания христианского буфера на границах […]

143 просмотров
23 августа 2020

Heydər Əliyev – Azərbaycan xalqının milli təəssübkeşi (akademik Yaqub Mahmudovun xatirələri əsasında)

Güntəkin Nəcəfli AMEA Tarix İnistitutu “Qarabağ tarixi” şöbəsinin müdiri,  Dövlət Mükafatı laureatı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent   “LİDER” qrupu üzvləri müəlliflərinin yaradıcılığı «Türk dünyasının dahi şəxsiyyəti» kitabından Heydər Əliyev irsinin mühüm tədqiqatçısı, onun milli təəssübkeşliyinin canlı şahidi – sevimli müəllimim, akademik Yaqub Mahmudovla söhbətim zamanı Uluöndərlə bağlı Sovetlər dönəmində birbaşa iştirakçısı və şahidi olduğu, […]

72 просмотров
23 августа 2020

Гейдар Алиев – великий азербайджанец, заботившийся о своем народе (на основе воспоминаний Ягуб Махмудова)

Гюнтакин Наджафли НАН Азербайджана, Институт Истории Заведующий отделом “Истории Гарабаха”, Лауреат Государственной премии, Кандидат исторических наук, доцент Творчество авторов членов группы «ЛИДЕР» отрывок из книги «Великие личности тюркского мира»   Во время недавней нашей беседы с моим дорогим учителем, академиком Ягуб Махмудовым, важным исследователем наследия общенационального лидера Гейдар Алиева, подлинным свидетелем его безмерной заботы о […]

89 просмотров

20 августа 2020

ГЕЙДАР АЛИЕВ – АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГЕНИЙ, СТОЯЩИЙ ВЫШЕ ПОНЯТИЙ «ВРЕМЯ» И «ПРОСТРАНСТВО»

Ягуб  Махмудов Академик НАН Азербайджана, Заслуженный деятель наук Азербайджанской Республики,             Лауреат Государственной премии. ПРЕДИСЛОВИЕ   Творчество авторов членов группы «ЛИДЕР» отрывок из книги «Великие личности тюркского мира»   Гейдар Алиев — яркая и выдающаяся личность нашей истории , великий лидер азербайджанского народа. Феномен Гейдара Алиева — неизведанный мир, уникальность его можно сравнить с неиссякаемым […]

88 просмотров
20 августа 2020

HEYDƏR ƏLİYEV – ZAMAN VƏ  MƏKAN ANLAYIŞLARINDAN UCADA DURAN AZƏRBAYCANLI DAHİ

  YAQUB MAHMUDOV                    AMEA-nın həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi, Dövlət Mükafatı laureatı   “LİDER” qrupu üzvləri müəlliflərinin yaradıcılığı «Türk dünyasının dahi şəxsiyyətləri» kitabından   ÖN SÖZ Heydər Əliyev şəxsiyyəti öyrənilməmiş dünyadır! Bu nadir dühanın siyasət aləmini bitib-tükənməyən, sahilləri görünməyən ümmana bənzətmək olar. Misilsiz dövlət xadimi kimi ən nadir, ən mürəkkəb, hətta çıxılmaz hesab olunan […]

75 просмотров
20 августа 2020

Ататюрк  нашего Отечества

Ягуб  Махмудов Академик НАН Азербайджана, Заслуженный деятель наук Азербайджанской Республики,    Лауреат Государственной премии.   Государственная независимость Азербайджана будет вечной, непоколебимой, бесповоротной… Гейдар Алиев   Творчество авторов членов группы «ЛИДЕР» отрывок из книги «Великие личности тюркского мира» Гейдар Алиев — великий лидер азербайджанского народа, личность, способная выстоять перед нескончаемым коварством и уловками наших традиционных врагов, […]

74 просмотров

20 августа 2020

Ata yurdumuzun Atatürkü

YAQUB MAHMUDOV                    AMEA-nın həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi, Dövlət Mükafatı laureatı   Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır, sarsılmaz olacaqdır, dönməz olacaqdır… H.Ə.Əliyev “LİDER” qrupu üzvləri müəlliflərinin yaradıcılığı «Türk dünyasının dahi şəxsiyyətləri» kitabından   Müxtəlif tarixi dövrlərdə Azərbaycanın müstəqilliyinə qənim kəsilmiş, xalqımızı dəfələrlə qan içərisində boğmuş ənənəvi düşmənlərimizin, onların bitib-tükənməyən məkr, hiylə və ən müasir […]

88 просмотров
14 августа 2020

Ümumilli Liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunda İran türklərinin taleyi

Sayman Aruz Azərbaycan Respublikası Yazıçılar Birliyinin Cənubi Azərbaycan şöbəsini müdiri   “LİDER” qrupu üzvləri müəlliflərinin yaradıcılığı «Türk dünyasının dahi şəxsiyyətləri» kitabından İran və Araz çayının cənubundakı 40 milyon türkün taleyi həmişə Azərbaycanın mərhum Lideri Heydər Əliyevin siyasi kursunun diqqət mərkəzində olmuşdur. Hansı ki, 75 il əvvəl başlamış, bu günə qədər davam etmiş və gələcəkdə daha […]

62 просмотров
11 августа 2020

Академик Ягуб Махмудов раскрыл реальные факты из истории Карабаха

По инициативе, призывам и поручениям Президента Ильхама Алиева в последние годы в Институте истории НАНА изданы такие фундаментальные исследования, как «Карабах: реальная история, факты, документы», «Нахчыван: история и памятники», «Иреванское ханство: российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана», «Реальная история и вымысел о «Великой Армении»», увидели свет и переведены на различные языки мира […]

251 просмотров

Страница 3 из 1012345...10...Последняя »